Uno Kanaya

Chuyến du lịch đáng nhớ của cậu con trai khi loạn luân cùng mẹ kế

"Takashi Kun ... Xin hãy khiển trách tôi trước chuyến đi một tháng." Đột nhiên, tôi bị làm phiền bởi những lời nói không mong đợi của mẹ tôi. Một chuyến đi đến suối nước nóng khiến tôi nghĩ đến việc chữa khỏi bệnh đau...