sếp chồng

Cô vợ ngoan bị sếp của chồng cưỡng bức

Giám đốc Saeki đã đe dọa tôi và nghe theo lời tôi khi anh ta vạch trần những sai lầm của chồng cũ. Tội lỗi của chồng tôi là tội lỗi của tôi. Tôi tin rằng trả giá cho tội lỗi của mình là một trong những sợi dây tình yê...