Ruri Saijo

Vợ của tôi ngoại tình cùng đồng nghiệp ~ Ruri Saijo

Tôi quyết định thuê một thợ cơ khí học việc tại một cửa hàng bảo trì tự kinh doanh. Người đàn ông tên Yamashita là một người được gọi là một người đàn ông có tiền án, nói rằng anh ta đã gây ra một vụ hành hung một phụ...