ROYD-119

Em sinh viên làm gái gọi vào buổi tối để có tiền trang trải

Sakura là học sinh năm ba trong một gia đình mồ côi mẹ. Khi tôi bằng tuổi tôi, tôi khao khát Tokyo, và mục tiêu của tôi là đến Tokyo và đi học. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính và mẹ anh đã phản đối. Không bỏ cuộc, Sa...