Riko Momose

Em gái trẻ đẹp dùng thân thể thỏa mãn chủ nhà để trả nợ tiền nhà

Riko, người làm việc tại một công ty tu sửa, sống với người mẹ ốm yếu của mình. Anh ta được cho biết rằng anh ta sẽ phàn nàn về việc thiếu công trình xây dựng, và anh ta muốn lo đồ đạc cá nhân, không muốn mất việc. Yê...