Rena Aoi

Lừa cô bạn thân của mình về tập thể cùng chồng

Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ tìm thấy một người tốt. Ở một nơi nào đó trong trái tim bạn, Mako' đã trở thành một người nổi tiếng với một cuộc hôn nhân bóng và đưa ra lời khuyên từ phía trên.. Bạn thân nhất của Envy...