Nina Nishimura

Em nhân viên vú to bị chuốc say địt cả đêm trong khách sạn

Tôi quyết định rời bỏ công ty mà tôi đã làm từ khi tôi là một sinh viên mới ra trường. Để chào mừng lễ kỷ niệm, mọi người trong khoa đã đến du xuân đầm ấm, đây cũng là bữa tiệc chia tay. Tôi biết ơn ông Matsuo, thư ký...