Mio Mashiro

Cô học sinh hẹn hò cùng thầy chủ nhiệm dâm dục

Mio là một cuộc thi sắc đẹp trung học nổi tiếng. Anh ta có một cái nhìn thông minh và có thẩm quyền nhưng sau hậu trường, anh ta bị cám dỗ để bầu cho người chú ủng hộ của mình và quan hệ tình dục với anh ta. "Nếu em c...