Mimai Kanna

Cùng phòng cùng tên sếp đồi bại khi đi công tác xa

Tệ nhất là ở chung phòng với một ông chủ mà bạn ghét. Một nhân viên Mai Wien bị đổ thuốc ngủ, trừng mắt mà không có kỹ thuật, bị đe dọa và đụ! Tôi sẽ làm cho bạn mực cho đến khi bạn phát điên (cười). Trong một căn phò...