Mia Hanesaki

Chồng dâng vợ cho Yakuza địt để khất nợ

Chồng của cô, Takeshi, được bảo đảm bởi một yakuza do món nợ của Kata, và bị đẩy đến cảnh cơ sở kinh doanh bị phá bỏ. Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi suy sụp cơ thể và tôi không thể theo kịp công việc. Đối với Takeshi, ng...

Vợ ngoại tình với sếp khi chồng không đáp ứng

Vợ của "Mia" nổi tiếng sống một cuộc sống thoải mái. Các tầng dưới nhân viên đang kiểm tra bột Takamine ... Một ngày, hai không đáp ứng được với nhau ... Do vậy, điểm dừng chân không làm việc và anh chàng bắt đầu chạy...