JUQ-172

Đến nhà bạn thân chơi… nhưng mẹ của bạn quá ngon và

Ayaka đã chuyển đến một thị trấn mới cùng với con trai Kazuya, người đã chuyển đến một trường khác do bị bắt nạt. Ở đó, anh kết bạn với Terahashi, người bạn mới của con trai mình. Terahashi, người thực sự là một kẻ bắ...