Jinguji Nao

Nữ thư ký xinh xắn bị bỏ thuốc mê dâng cho tên đối tác dâm cưỡng hiếp

Nao được giao cho các cuộc đàm phán kinh doanh khi vận may của công ty đang bị đe dọa và quyết định đi công tác ba ngày. Lý do tôi giao cho cuộc đàm phán này ... Đây là bởi vì chủ tịch của đối tác kinh doanh, Ozawa, l...