FSDSS-549

Em nhân viên nhút nhát bị sếp trẻ chuốc say rồi cưỡng hiếp trong khách sạn

Tokita, nữ nhân viên mới, quá yếu đuối để bị xô đẩy và không thể từ chối. Đó là một ngày rất khó khăn, và các đồng nghiệp của tôi đã bắt tôi phải làm thêm giờ... Một ngày nọ, khi đáng lẽ tôi phải về nhà sớm, sếp của t...