DVAJ-601

Bị nhốt trong phòng cùng cô gái dâm đãng và cái kết

Khi tôi tỉnh dậy, chúng tôi đã bị nhốt trong phòng kín với hai người lạ. Giọng nói có vẻ là nguyên nhân nói rằng nếu anh ta thu thập được 100ml tinh dịch trong 24 giờ, anh ta sẽ được thả. Tôi không còn lựa chọn nào kh...