Monami, làm việc trong một công ty bất động sản, sống với mẹ. Sau khi cố gắng mua và bán đất thuộc sở hữu của chủ nhà, nó không thành công và anh ta đề nghị tăng tiền thuê. Chủ nhà không chỉ đòi hỏi chăm sóc thường xuyên mà còn đòi hỏi chế biến thấp hơn. “Bạn đã nói bạn sẽ làm bất cứ điều gì! Đây là một công việc!” Khi ngày tiếp tục, cảm xúc của Monami thay đổi …

Em gái xinh đẹp dâng lồn cho tên chủ nhà dâm đãng để khất tiền nhà

Em gái xinh đẹp dâng lồn cho tên chủ nhà dâm đãng để khất tiền nhà