Chứng mất trí nhớ tiến triển nặng sau cái chết của vợ. Một người cũ cũng đã quên tôi. Tôi muốn đền đáp lòng tốt đã chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ, vì vậy tôi đã đề nghị giúp một ông già tắm, nhưng ông ấy đã nhầm tôi với vợ ông ấy và đẩy tôi vào phòng tắm.

Đứa cháu gái xinh đẹp đến chăm sóc người chú già hồi xuân

Đứa cháu gái xinh đẹp đến chăm sóc người chú già hồi xuân