Cho phép người khác cướp vợ cũ của mình.. Nói thật là.. tôi rất ngạc nhiên. Đây là thói quen của chồng tôi.. Hơn nữa … Khi lấy nhau về sạch sẽ lắm … Rồi cái gì cũng nhạt. … Tôi không hài lòng với vợ cũ của mình .. Vậy đừng nói thế … Tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ khác … vì vậy mà tôi đã ly hôn … người vợ cũ đó … rất đẹp . .. Tôi trở thành một người phụ nữ không thoải mái … Tôi thậm chí không thể suy nghĩ sâu sắc … Cô ấy lau tôi … Tôi đang xem tình hình …

Dâng vợ cho sếp làm tình để giúp chồng thăng chức

Dâng vợ cho sếp làm tình để giúp chồng thăng chức