0 100%

Toàn bộ câu chuyện về một người phụ nữ đã có gia đình rơi vào thế giới quan. Động lực: Tiền…Bạn có thích mỏ? : Điều đó là bình thường. vị trí cơ thể yêu thích của bạn là gì? Vị trí bình thường. Một người đàn ông là gì? : Không có giới tính. Huấn luyện hải quan ~ Trận chiến thực tế ~ Deriheru Hiệu suất mạnh mẽ, tình dục gắn kết với quản lý cửa hàng, hiệu suất trở lại với khách hàng quen … Không muốn trả nợ là điều đương nhiên? Các tùy chọn có trở lại bình thường không? Bản chất đàn bà có chồng chìm đắm trong bóng tối thói đời!