0 100%

Chị dâu tôi rất dễ thương và có bộ ngực lớn đầy đặn. Tôi đã luôn muốn làm điều này kể từ ngày chúng tôi bắt đầu chung sống… Một ngày nọ, con gái tôi, người bị mưa du kích quất vào người ướt sũng, về đến nhà và đứng trước mặt tôi. … giới hạn của sự kiên nhẫn! Khi tôi xem, tôi đã dừng con gái mình lại và tận hưởng cảm giác của cô bé Oma Ko ○ Với tình dục pít-tông chậm yêu thích của tôi, tôi yêu Yukuri… Sau khi vượt qua ranh giới, chúng tôi đã làm tình và làm tình hết lần này đến lần khác.